KX-TDA100DBX

kx tda100ds

คุณสมบัติพิเศษ KX-TDA100DBX

 • ขนาด 128 Port (สายนอก + สายใน)
 • รองรับระบบตอบรับอัตโนมัติ ( DISA) สามารถบันทึกเสียงตอบรับ เช่น “ บริษัทออโตเมชั่นเซอร์วิสจำกัดสวัสดีคะ กรุณากดหมายเลขภายในที่ท่านทราบหรื่อกด ‘0’ เพื่อติดต่อ Operator” ลูกค้าที่โทรเข้ามาและรู้เบอร์ภายในก็สามารถกดเบอร์เรียกไปยังเบอร์ที่ต้องการได้โดยไม่ต้องมีคนโอนสายให้
 • รองรับการเชื่อมต่อหลายสาขาเข้าด้วยกันในกรณีที่คุณมี Leased Line เชื่อมต่อระหว่างสาขาอยุ่แล้วก็สามารถเชื่อมต่อระบบตู้ทั้งสองสาขาเข้าเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การโทรคุยกันระหว่างสาขาไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถโอนสายของลูกค้าระหว่างสาขาได้ทำให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี่ Q-Sig Protocol ซึ่งเป็น Protocol มาตรฐาน จึงทำให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายสามารถเชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกันทั้ง E&M, ISDN, Voip เป็นต้น
 • ศูนย์บริการสามารถแก้ไขโปรแกรมทางไกลด้วยระบบ Remote Maintenance จะทำให้การปรับเปลี่ยน แก้ไขโปรแกรมทำได้รวดเร็ว
 • มีระบบ Charge Battery และ Power Backup ในตัวเพียงแค่คุณเพิ่ม Battery ก็สามารถสำรองไฟในการทำงานเมื่อไฟดับโดยไม่ต้องซื้อ UPS เพิ่ม
 • รองรับระบบ Voip ซึ่งเป็นระบบที่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปบน Data Network ได้ จะทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายโดยใช้ LAN เพียงเส้นเดียวก็สามารถรองรับการสื่อสารทั้งเสียงและ Data Computer
 • รองรับระบบการสื่อสารไร้สาย ไร้ขีดจำกัด อิสระในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Cell Station ที่ทำงานเหมือนโครงข่ายโทรศัพท์มือถือทำให้คุณสามารถออกแบบระบบให้ครอบคลุมตามพื้นที่การใช้งานจริงได้  เสียงที่ชัดเจนสดใสไร้สัญญาณรบกวนด้วยเทคโนโลยี 2.4 GHz
 • สามารถแบ่งทรัพยากรของตู้ (สายนอก,สายใน, เสียงของระบบตอบรับ) และแยก Function การใช้งานออกได้สูงสุด 8 บริษัท ในกรณีที่บริษัทแม่และบริษัทในเครือใช้ตู้สาขาเดียวกัน
 • รองรับการติดตั้งระบบตอบรับอัตโนมัติและโอนสายอัตโนมัติในตัว ช่องสัญญาณรับสายเลือกได้ 4, 8 และ12 วงจรเพื่อให้เหมาะสมตามจำนวนสายนอก
 • Caller ID Detection & Transmission to SLT สามารถแสดงหมายเลขโทรเข้าได้ทั้งเครื่องดิจิตอลและเครื่องธรรมดาชนิด caller ID รวมทั้งการโอนสายนอกต่อๆกันไปก็สามารถโชว์เบอร์ได้ (อุปกรณ์เสริม)
 • แยกระดับการล็อกโทรออกของสายในได้ 64 ระดับ
 • มีฟังก์ชั่นให้กดรหัสก่อนโทรออกตั้งได้ 1,000 รหัส
 • บันทึกหมายเลขสำหรับโทรออกของแต่ละเครื่อง 10 หมายเลข
 • บันทึกหมายเลขสำหรับโทรออกส่วนกลาง 1,000 หมายเลข
 • จำนวนหลักหมายเลขภายในที่กำหนดได้ 1 - 4 หลัก
 • จำนวนข้อมูลการใช้โทรศัพท์ที่เก็บได้ (SMDR) 200 ครั้ง
 • มีฟังก์ชั่น UCD : Uniform Call Distribution) เป็นฟังก์ชั่นแบ่งการโทรเข้าของสายนอกให้พนักงานรับสายเท่าๆกัน
 • มีฟังก์ชั่น Call Forwarding เป็นฟังก์ชั่นการโอนสายอัตโนมัติไปยังเบอร์ภายในอื่นหรือโอนเข้ามือถือในกรณีที่ไม่อยู่ที่โต๊ะ
 • แยกช่วงเวลาของตู้สาขาได้ 3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาทำงาน, ช่วงพักเที่ยง และช่วงเลิกงาน ทำให้สามารถแยกฟั่งก์ชั่นการทำงานของตู้สาขาตามช่วงเวลาได้เช่นกำหนดให้พนักงานโทรออกได้เฉพาะช่วงเวลาทำงาน ซึ่งจะสามารถลดค่าโทรศัพท์ทีไม่จำเป็นได้
 • รองรับ Option Doorphone สำหรับติดหน้าประตูเพื่อให้เกิดความสะดวกมากกว่าเสียงออดธรรมดาเพราะสามารถพูดคุยกับผู้มาติดต่อได้
 • สามารถเพิ่ม Option Door Openers เพื่อต่อระบบตู้สาขาร่วมกับระบบ Access Control สามารถสั่งเปิดประตูจากเครื่องโทรศัพท์ได้
 • Buil in 4 Digital Extension(เหมาะสำหรับออฟฟิตขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องซื้อ Digital Card เพิ่ม)
 • Buil in Power Supply (มี Power Supply มาพร้อมกับตัวตู้สาขา)